ტესტები

2010 წლის  მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი მათემატიკაში. (VII - XII-კლასები)   პასუხები.
2011 წლის მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი მათემატიკაში .(VII - XII-კლასები)
2012 წლის  მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი მათემატიკაში .(VII - XII-კლასები)   პასუხები.
2012 წლის მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი მათემატიკაში. (I - VI-კლასები)  პასუხები.
2011 წლის მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი ფიზიკაში

2012 წლის მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი ფიზიკაში.  პასუხები..
2010 წლის  მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი პროფესიულ უნარებში. პირველი ვარიანტი / მეორე ვარიანტი / მესამე ვარიანტი / მეოთხე ვარიანტი
2011 წლის  მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი პროფესიულ უნარებში. პირველი ვარიანტი / მეორე ვარიანტი
2012 წლის  მასწავლებელთა  სასერთიფიკაციო გამოცდის ტესტი პროფესიულ უნარებში. პირველი ვარიანტი     პასუხები  / მეორე ვარიანტი  პასუხები / მესამე ვარიანტი პასუხები / მეოთხე ვარიანტი პასუხები
2009 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის დასკვნითი ტურის დავალებები მათემატიკაში
2010 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა მათემატიკაში
2011 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურის ამოცანები მათემატიკაში
2012 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის დავალებები მათემატიკაში


2012 წლის ეროვნული სსასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის დავალებები მათემატიკაში